0(0)

Wojna

Opis

starożytność
Biblia „Stary Testament” (Dawid i Goliat, Samson – wojna jako okazja do wykazania się siłą i odwagą; Makabeusze – wojna – wynik buntu)
Homer „Iliada” (wojna trojańska – wojna dwupłaszczyznowa – między bogami i między ludźmi; zagłada miasta)
Parandowski Jan „Mitologia” (wojna trojańska – skutek nieodpowiedzialnego działania Parysa; Eteokles i Polinejkes – wojna bratobójcza; Zeus i Kronos – wojna o władzę nad światem)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (wojna – jej skutkiem jest małżeństwo z Izoldą o Białych Dłoniach)
Gall Anonim „Kronika polska” (wojna – możliwość wykazania się rycerza średniowiecznego; możność realizacji rycerskich ideałów)
„Pieśń o Rolandzie” (wojna – możliwość wykazania się rycerza średniowiecznego; możność realizacji rycerskich ideałów; wojna za wiarę)

renesans
Kochanowski Jan „Odprawa posłów greckich” (groźba wojny trojańskiej – odzwierciedlenie polskiej rzeczywistości)
Modrzewski Andrzej Frycz „O poprawie Rzeczpospolitej” (wojny sprawiedliwe i wojny niesprawiedliwe; wojny obronne)
Szekspir William „Makbet” (wojna – możliwość wykazania się siłą i odwagą; wojna jako sposób na przywrócenie prawowitego władcy)

barok
Pasek Jan Chryzostom „Pamiętniki” (wojna – udział w niej – etap życia szlachcica – Sarmaty)
Potocki Wacław „Transakcja wojny chocimskiej” (wojna – dowód waleczności Polaków)
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” (wojna człowieka ze złem)

oświecenie
Krasicki Ignacy „Monachomachia, czyli Wojna mnichów” (wojna mnisia jako parodia wielkich czynów ukazywanych w eposach antycznych)

romantyzm
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (wojna – podstęp)
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” (wojna – udział w niej – patriotyczny obowiązek szlachcica; wojna narodowowyzwoleńcza)
Mickiewicz Adam „Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta” (wojna między wartościami pozytywnymi a negatywnymi)
Słowacki Juliusz „Balladyna” (wojna o władzę)

pozytywizm
Orzeszkowa Eliza „Nad Niemnem” (wojna – udział w niej – patriotyczny obowiązek człowieka)
Prus Bolesław „Lalka” (Ignacy Rzecki – wojna – udział w niej – patriotyczny obowiązek człowieka; Stanisław Wokulski – wojna – okazja na pomnożenie majątku)
Sienkiewicz Henryk „Krzyżacy” (wojna – triumf)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (wojna – udział w niej – patriotyczny obowiązek człowieka; wojna obronna)
Sienkiewicz Henryk „Trylogia” (wojna – czas bezprzykładnego bohaterstwa)

dwudziestolecie międzywojenne
Czechowicz Józef „Żal” (wojna jako katastrofa; wojna – zagłada)
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (wojna jako upadek dawnego porządku, katastrofa)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (wojna – czynnik antywychowawczy)

II wojna światowa
Andrzejewski Jerzy „Popiół i diament” (wojna jako siła destrukcyjna, niszcząca moralność człowieka)
Baczyński Krzysztof Kamil „Elegia o… chłopcu polskim” (wojna – tragedia, czas śmierci)
Baczyński Krzysztof Kamil „Historia” (wojna – element wpisany w dziejowy porządek)
Baczyński Krzysztof Kamil „Pokolenie” (wojna jako siła destrukcyjna, niszcząca moralność człowieka)
Baczyński Krzysztof Kamil „Ten czas” (wojna – siła wyzwalająca patriotyczne postawy)
Baczyński Krzysztof Kamil „Z głową na karabinie” (wojna – zagłada, zniszczenie)
Gałczyński Konstanty Ildefons „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” (wojna – możliwość wykazania się patriotyczną postawą; wojna – czas bohaterstwa)
Herbert Zbigniew „17 IX” (wojna – czas agresji i bezprawia)
Herbert Zbigniew „Nike, która się waha” (wojna – czas zagłady zwyciężonych i zwycięzców)
Różewicz Tadeusz „Kartoteka” (wojna jako siła destrukcyjna, niszcząca moralność człowieka)
Różewicz Tadeusz „Ocalony” (wojna jako siła destrukcyjna, niszcząca moralność człowieka; wojna – degradująca)
Słonimski Antoni „Alarm” (wojna – katastrofa; wojna – dramat ludzki)
Staff Leopold „Pierwsza przechadzka” (wojna jako kataklizm; wojna – czas niszczenia, równania z ziemią)

współczesność
Brodski Josip „Piosenka o Bośni” (wojna nieustannie trwająca)
Miłosz Czesław „Piosenka o porcelanie” (wojna – czas zagłady wartości duchowych)
Stachura Edward „Confiteor” (wojna – walka dobra ze złem)
Szymborska Wisława „Koniec i początek” (wojna nieustannie trwająca)
Szymborska Wisława „Parada wojskowa” (wojna – zło)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy