0(0)

Zdrada

Opis

starożytność
Ajschylos „Oresteja” (zdrada małżeńska – Klitajmestra)
Biblia „Nowy Testament” (zdrada Judasza – punkt Bożego planu, znak słabości, zła; zdrada Piotra – trzykrotne wyparcie się Jezusa – oznaka słabości człowieka)
Biblia „Stary Testament” (Abraham – zdrada małżeńska – świadoma i jawna; wędrówka do Ziemi Obiecanej – zdrada Boga)
Parandowski Jan „Mitologia” (zdrady małżeńskie)
Sofokles „Antygona” (zdrada ojczyzny – Polinejkes)

średniowiecze
Bédier Józef „Dzieje Tristana i Izoldy” (zdrada małżeńska; zdrada rycerza – złamanie etosu rycerskiego)
„Legendy arturiańskie” (królowa Ginewra i Lancelot – zdrada w sferze uczuć; zdrada stanu)

renesans
Szekspir William „Hamlet” (zdrada w imię zdobycia korony; zdrada małżeńska; zdrada siebie)
Szekspir William „Makbet” (zdrada własnego króla celem zagarnięcia korony)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (zdrada małżeńska)
Mickiewicz Adam „Dziady” część IV (zdrada ukochanej Gustawa – porzucenie kochanka i małżeństwo z innym mężczyzną)
Mickiewicz Adam „Konrad Wallenrod” (zdrada świadoma i celowa)
Mickiewicz Adam „Lilije” (zdrada małżeńska – wiarołomna żona)
Mickiewicz Adam „Świteź” (zdrada Strzelca – niedotrzymanie obietnicy wierności)
Słowacki Juliusz „Balladyna” (zdrada małżeńska)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (zdrada uczuć rodzinnych)
Dostojewski Fiodor „Zbrodnia i kara” (zdrady Swidrygajłowa – sygnał natury bohatera)
Prus Bolesław „Lalka” (zdrada Izabeli Łęckiej; dowód niechęci okazywanej Wokulskiemu)
Sienkiewicz Henryk „Potop” (zdrada Ojczyzny – zdrajcy – Janusz i Bogusław Radziwiłłowie)

Młoda Polska, modernizm
Reymont Władysław Stanisław „Chłopi” (zdrady małżeńskie Jagny – skutek niespokojnej natury bohaterki; zdrada małżeńska – powód do przeciwstawienia się własnemu ojcu)

dwudziestolecie międzywojenne
Dąbrowska Maria „Noce i dnie” (Bogumił – zdrada małżeńska – ukryta; reakcja na chłód uczuć żony; Teresa – zdrada małżeńska dla miłości życia)
Nałkowska Zofia „Granica” (Walerian Ziembiewicz – zdrady małżeńskie akceptowane przez żonę; zdrada małżeńska Zenona – naśladowanie trybu życia własnego ojca)

współczesność
Mrożek Sławomir „Tango” (Eleonora – zdrada małżeńska – chęć przełamania konwenansów; Ala – zdrada narzeczonego – sposób na przełamanie konwenansów; Eugeniusz – zdrada rodziny – jako sposób na ocalenie samego siebie)
Orwell George „Folwark zwierzęcy” (zdrada wynikająca z ideologii systemu totalitarnego)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy