0(0)

Zło

Opis

starożytność
Biblia (zło – wartość negatywna; narzędzie Szatana)
Parandowski Jan „Mitologia” (zło – jedna z cech bogów)

średniowiecze
Dante Alighieri „Boska komedia” (zło – Piekło – siedlisko zła)

renesans
Szekspir William „Hamlet” (zło tkwiące w człowieku)

barok
Sęp Szarzyński Mikołaj „Sonety” „O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem” (zło – przeciwnik dobra)

romantyzm
Byron George Gordon „Giaur” (zło – siła napędzająca ludzkie działania)
Goethe Johann Wolfgang „Faust” (zło wpisane w ludzkie działania)
Krasiński Zygmunt „Nie-Boska komedia” (zło – Dziewica – uosobienie zła; zło – rewolucja)
Mickiewicz Adam „Ballady i romanse” (zło – składnik świata)
Mickiewicz Adam „Dziady” część II (zło – cecha człowieka)
Mickiewicz Adam „Dziady” część III (zło – siła walcząca o duszę człowieka; przeciwieństwo dobra)
Słowacki Juliusz „Balladyna” (zło – siła napędowa w dążeniu do władzy)
Słowacki Juliusz „Kordian” (zło – Szatan jako uosobienie zła)

pozytywizm
Balzak Honoré de „Ojciec Goriot” (zło – siła napędzająca działania arystokracji)

Młoda Polska, modernizm
Kasprowicz Jan „Dies irae” (zło – jeden z czynników towarzyszących ostatecznemu przyjściu Chrystusa na ziemię)
Kasprowicz Jan „Święty Boże…” (zło – jeden z czynników towarzyszących ostatecznemu przyjściu Chrystusa na ziemię)

dwudziestolecie międzywojenne
Bułhakow Michaił „Mistrz i Małgorzata” (Woland – zło, które „czyni dobro; sposób na zmianę panującego porządku w Moskwie”)
Kafka Franz „Proces” (zło – element rzeczywistości)
Nałkowska Zofia „Granica” (zło – nieodłączny składnik ludzkiej egzystencji; zło – zakłamanie)
Żeromski Stefan „Przedwiośnie” (zło – rewolucja)

II wojna światowa
Moczarski Kazimierz „Rozmowy z katem” (zło – kat – uosobienie zła)

współczesność
Camus Albert „Dżuma” (zło – naturalny składnik świata)

About the instructor

0 (0 Oceny)

168 Kursy

0 studenci

Symbol zastępczy
Darmowy