www.maturazpolskiego.pl@hotmail.com

MESSAGE ME

10

COURSES

1

FOLLOWERS

0

RATING

Home Teachers

www.maturazpolskiego.pl@hotmail.com

Zapraszamy

Any review founded
COURSE
PRICE

Słownik motywów literackich

$ 0

VIEW

Microsoft Teams – zapraszam

$ 0

VIEW

Jaką postawę względem ojczyzny powinien przyjąć rycerz? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Iliady” Homera oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

$ 0

VIEW

Jaka może być rola snu w życiu człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Iliady” Homera oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

$ 0

VIEW

Jak w tekstach kultury może być uwznioślona zwyczajność? Omów zagadnienie, odwołując się do przytoczonego fragmentu i do całości „Pana Tadeusza” oraz do innego tekstu kultury.

$ 0

VIEW

Jakie recepty na szczęśliwe życie można znaleźć w tekstach kultury? Odpowiedz, odwołując się do „Pieśni IX” Jana Kochanowskiego oraz innych tekstów kultury.

$ 0

VIEW

Jak opisy przyrody w tekstach kultury mogą odzwierciedlać przeżycia wewnętrzne bohaterów? Odpowiedz, odwołując się do podanego fragmentu ballady Johanna Wolfganga Goethego oraz innych tekstów kultury.

$ 0

VIEW

Starożytność – epos Homerycki

$ 0

VIEW

Starożytność – opracowanie – teatr grecki

$ 0

VIEW

Starożytność – opracowanie – literatura

$ 0

VIEW

Contact Me