Attitude Płyn do Płukania Dziecięcych Ubranek, 1,04L

30.90

Opis

Zastosowanie:
Biologiczny preparat, który zawiera w swoim składzie mikroorganizmy przeznaczony do klarowania deszczówki w zbiornikach ogrodowych i podziemnych.

Zalety stosowania:
– klaruje wodę
– redukuje osady
– zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu
– nie zawiera chloru

Działanie:
Saprofityczne mikroorganizmy i inne składniki preparatu oczyszczają wodę w zbiorniku w dwóch etapach.

Na początku składniki mineralne zapewniają:
– wychwycenie drobin zanieczyszczeń,
– dociążenie i opadnięcie na dno zbiornika.

W kolejnym etapie mikroorganizmy saprofityczne podczas namnażania:
– pobierają składniki odżywcze rozpuszczone w wodzie, tym samym hamują rozwój niepożądanych glonów i mikroorganizmów,
– metabolizują zanieczyszczenia organiczne nagromadzone na dnie zbiornika.

Systematyczne dawkowanie BIO DESZCZÓWKI ogranicza: zakwit wody, rozwój drobnoustrojów i owadów.
Preparat nie jest preparatem biobójczym, ale oczyszczona woda nie jest przyjaznym środowiskiem do rozwoju owadów i drobnoustrojów.

Oczyszczona deszczówka może być podawana pupilom do picia, stosowana do podlewania roślin ozdobnych w ogrodzie lub użytkowana w gospodarstwie domowym – analogicznie jak oczyszczona szara woda.

Sposób użycia:
Zbiorniki ogrodowe: Dawkę preparatu rozsypać po powierzchnie wody w zbiorniku. Nie mieszać**.

Retencyjne zbiorniki podziemnie: Dawkę preparatu wsypać poprzez studzienkę rewizyjna na powierzchnie wody. Nie mieszać**.
**Dozować bezpośrednio do zbiornika za filtrem wlotowym. Preparat może obniżyć skuteczność działania filtra. Po upływie 48 godzin od dawkowania preparatu, wodę można stosować w ogrodzie lub do pojenia pupili.

Dawkowanie:
25 g na miesiąc na 100l deszczówki. W przypadku dużych opadów dodawać odpowiednią dawkę preparatu od razu po opadzie.

ZAWIERA : Siarczan glinu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Bezpieczne dla ludzi, fauny i flory wodnej, bakterie w ilości nie mniejszej niż 10 4 cfu/g, pożywki organiczne i mikroelementy.

Chemia_gospodarcza

wirek, mega bloks muzyczny pociąg, zestawy kosmetyczne na prezent, spirytus 500 ml, krzykalski z wiersza juliana tuwima, lorienek lego, nacomi do włosów, kruche ciasto gotowe, jak założyć hasło na aplikacje

yyyyy