Bona Środek do konserwacji podłóg 5l

308.00

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Kret Żel do udrożniania rur 500 g

Skuteczny środek do udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych. Działa samoczynnie usuwając zatory stałe i organiczne (w tym włosy). Docierają do trudno dostępnych miejsc nawet przez stojącą wodę.. Nie niszczy armatury, rur i uszczelek. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.

superwydajny – 4 dozowania
likwiduje nieprzyjemne zapachy
dociera do zatorów przez stojącą wodę

Sposób użycia: po zamknięciu dopływu wody wlać 100 ml żelu do syfonu kanalizacyjnego. Pozostawić na 15-30 minut. Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody. Nie stosować do instalacji aluminiowej.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera: Podchloryn sodu, Wodorotlenek sodu, Tlenek N, Ndimetylotetradecyloaminy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do kanalizacji przy jednoczesnym rozcieńczeniu dużą ilością wody, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych. UWAGA! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Produkt zawiera m.in.: poniżej 5% związki wybielające na bazie aktywnego chloru (Cl2), niejonowe środki powierzchniowo-czynne, anionowe środki powierzchniowo-czynne.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

500 g

Butelka plastikowa

GLOBAL COSMED GROUP S.A.
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor
tel.: (76) 870 30 31
www.kret.eu

Chemia_gospodarcza

jarzyn, nauka rysowania książka, konkurs kamis, doniczki online, milka eggs, pomysł na maliny w ogrodzie, jajka faszerowane magda gessler, goldwasser wodka, dzień faceta 2021, air wick freshmatic instrukcja, majordomus, the walking dead eugene, pluszak krówka, ile kosztują ziemniaki, nutella paluszki, lipton promocja, mięso w piekarniku, pieski do zabawy, 20 stycznia niedziela handlowa, paweł kucharski, edgar cayce książki

yyyyy