Bref 2X50G Perfume Switch Zawieszka Myjąco-Zapachowa Do Muszli Wc Świeżość Oceanu I Cytrus

7.79

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Bref WC Perfume Switch Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC świeżość oceanu-cytrus 2 x 50 g

Bref Premium Perfume Switch z przełomową technologią Aqua Aktiv, która zmienia zapach kostek przy spłukiwaniu. Pierwszy – Świeżość Oceanu – uwalnia się, gdy kostka jest sucha dla poczucia świeżości już w momencie wejścia do łazienki, a drugi – Cytrus – aktywuje się przy każdym spłukiwaniu. Dla utrzymania przyjemnego zapachu i świeżości toalety na dłużej.

nr 1 w Polsce*
ten zapach się zmienia! kostka sucha świeżość oceanu – po spłukaniu cytrus
*Henkel za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Discounters Premium Read) – scanning jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez dyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read), Sklepy Chemiczne, Sklepy Spożywcze: Duże, Średnie, Małe, Kioski, Stacje Benzynowe), sprzedaż wartościowa, okres skumulowany 09.2016-08.2017, kategoria: Środki do czyszczenia toalet, segment: Kostki toaletowe

Zawieś Bref Perfume Switch pod obrzeżem muszli WC.

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne,kompozycja zapachowa (Citral, Linalool)

Przechowywać w temperaturze otoczenia

BREF PERFUME SWITCH ŚWIEŻOŚĆ OCEANU / CYTRUS. Zawieszka myjąco-zapachowa do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwale skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżniony pojemnik usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) – certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

2 x 50 g

Zawieszka

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Chemia_gospodarcza

niedziela handlowa 21, srodek na pleśń, dziwn mezczyzny, takis chipsy

yyyyy