Domestos Power 5 Koszyk do WC Pink Magnolia 2 szt.

9.69

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka toaletowa 2 x 55 g

1. Czyszcząca piana
2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
3. Długotrwały zapach
4. Połysk
5. Higiena

Sposób użycia:
– Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
– Pozostałe kostki przechowuj w oryginalnym opakowaniu.

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,kompozycja zapachowa,fosforany,węglowodory aromatyczne,Citronellol,Linalool,Hexyl Cinnamal,Alpha-Isomethyl Ionone,Benzyl Alcohol,Citral,Limonene

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Domestos Power 5 Pink Magnolia Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Citronellol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

2 x 55 g

Zawieszka

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Chemia_gospodarcza

loreal 92, croissant ile waży, białe serwetki, president brie, krawczyk koronawirus, turboszczotka do odkurzacza, ile kofeiny ma monster, fudge brownie, proszki do prania niemieckie, dove zel pod prysznic 500ml, jogurt jagodowy, sussi, turek camembert, bateria cr1620 gdzie kupić, elf i dom demonów

yyyyy