Domestos Total Hygiene Citrus Fresh Żel Do Czyszczenia Toalet 700 Ml

9.00

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Domestos Total Hygiene Citrus Fresh Żel do czyszczenia toalet 700 ml

Domestos Totalna Higiena, rewolucja wśród żeli do czyszczenia toalet! Posiada innowacyjny „Dozownik Multi-Jet” pozwalający na dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc! Skuteczna formuła zabija bakterie i niszczy brud i kamień. Pozostawia ochronną warstwę pomagającą zapobiegać przywieraniu brudu.

dozownik Multi-Jet – maksymalny zasięg
dezynfekuje i czyści

Instrukcja użycia (dezynfekcja): Rozprowadź żel równomiernie pod obrzeżem muszli (80 ml) pozostaw aby zadziałał, spłucz. Użyj szczotki jeśli to konieczne. Najlepsze efekty czyszczące po 30 minutach. Efekt bakteriobójczy po 5 minutach. Na powierzchniach umytych grzybobójczy po 15 min. W przypadku silnych zabrudzeń pozostaw na 60 min. Produkt do czyszczenia toalet wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze preparat nie do stosowania w obszarze klinicznym.
Zalecenia: Stosować tylko do czyszczenia toalet. Zawsze zapoznaj się z informacjami zawartymi na etykiecie. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, aby nie dopuścić do wycieku substancji, z dala od promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po użyciu umyć ręce.
Pierwsza pomoc: Spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. W przypadku nadmiernego wdychania wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Wezwać pomoc medyczną w przypadku występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku spożycia bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej, skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Podrażniający usta, gardło, żołądek. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami, kanalizacją. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Pozostałości produktu przekazać podmiotowi uprawnionemu do utylizacji i unieszkodliwianiu odpadów.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Domestos Total Hygiene Żel do czyszczenia toalet Citrus Fresh
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: kwas sulfamidowy nadtlenek wodoru alkiloamina łojowa, uwodorniona, oksyetylenowana 2 molami tlenku etylenu.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5319/13.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

700 ml

Butelka plastikowa

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Chemia_gospodarcza

opakowania jednorazowe na ciasto, naklejki na muchy, power bank 10000mah, samolot wodny, meble ogrodowe rattanowe, skaner kuponów lotto, kontrwywiad wojskowy, kłopoty w raju, beckmann, miś szumiś suzy, psi kalendarz, ogórek zielony witaminy, rosyjski zabójca, tefal daily cook, kosz na śmieci do kuchni 50l, tortilla z wędzonym łososiem, krem do rąk onlybio, zabawka mikrofon, zaginiona apteka, chips lays

yyyyy