Ecolab Uniwersalny Środek Myjący Do Silnie Zabrudzonych Powierzchni 5 L Imi Orange (3017570)

111.12

Opis

Properties

zaskakująca skuteczność!

Storage and use

Rodzaj przechowywaniaTypPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPrzygotowanie i stosowanieSposób użycia: Nasypać proszek na wilgotną gąbkę lub bezpośrednio na czyszczoną wilgotną powierzchnię. Po użyciu spłukać dużą ilością wody.PrzechowywanieZachowuje najlepszą jakość przez 24 miesiące od daty produkcji.

Detailed Data

A.I.S.E. OstrzeżeniaNie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.Przechowywać poza zasięgiem dzieciUnikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodąRegulacje CLPwykrzyknik – UwagaOstrzeżenie dotyczące bezpieczeństwaDosia proszek do czyszczenia
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość i pojemnik usuwać na odpowiednie składowiska odpadów lub do firm recyklingowych zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.Język produktuGłówny język opisu – polskiJęzyk danych – polskiJęzyki na opakowaniuczeskiwęgierskipolskisłowackiinnePodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna – Proszek do czyszczeniaWariant – Lemon . . .

Chemia_gospodarcza

gry logopedyczne planszowe, ale jaja ale jaja, światowy dzień dziecka, zastosowanie lawendy, foremki na muffinki, 17 stycznia handlowa

yyyyy