Elektryczna Suszarka Na Pranie Labesto Lecd702Y

279.00

Opis

Chronią włókna szczególnie dobrze, łatwe uzyskiwanie doskonałych rezultatów prania. Doskonała wydajność czyszczenia nawet w temperaturze 20°C. Łatwy w użyciu: nie ma potrzeby dozowania. Ariel All-in-1 PODS Kolor + EXTRA fibercare, mają oddzielne komory podczas procesu prania uwalniają swoje składniki. Oferują one skuteczność czyszczenia, a także docierają do ciężko dostępnych miejsc. Pranie pięknie pachnie, a substancje zawarte w produkcie nie są szkodliwe dla środowiska. Kapsułki są skuteczne od 20°C i nie pozostawiają pozostałości tworzywa sztucznego. Produkt jest w 100% rozpuszczalny w wodzie i ulega biodegradacji. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Powoduje podrażnienie skóry. Szkodliwy dla organizmów wodnych, o długotrwałym działaniu. Trzymać z dala od dzieci. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktuj się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Zawiera jon alfa-izometylowy, izoeugenol, salicylan heksylu. Może powodować reakcje alergiczne. Zawiera MEA-C10-13 alkilobenzenosulfoniany; MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Używaj suchymi rękami. Nie przekłuwać, otwierać ani rozrywać. > 30% anionowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% mydła, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, fosfoniany, wybielacze optyczne, środki zapachowe, alfa-jononu Isomethyl, cytronelol, kumaryna, eugenol, heksyl cinnamal, limonen, linalol Użyj tego linku, aby uzyskać więcej informacji na temat składników UE. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera jon alfa-izometylowy, salicylan heksylu, izougenol Może powodować reakcję alergiczną. Powoduje podrażnienie skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Szkodliwy dla organizmów wodnych, o długotrwałym działaniu. Trzymać z dala od dzieci. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usuń wszelkie soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. Natychmiast skontaktuj się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem Zawartość / pojemnik należy zutylizować całkowicie całkowicie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu / utylizacji. Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach

Kapsulki_i_tabletki_do_prania

cukru, czekoladki serduszka, gra planszowa kolejka, qled 55 samsung

yyyyy