Frosch Spiritus Płyn do Szyb Zapas 950ml

12.80

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Bref WC Color Aktiv Zawieszka do muszli WC morski 3 x 50 g

Bref Color Aktiv zabarwia wodę w toalecie na turkusowo.

4 Funkcje zawieszki do muszli WC Bref Color Aktiv
1. Czystość pomiędzy spłukaniami dzięki mocy kulek Turquoise Water
2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
3. Świeżość
4. Higiena

nr 1 w Polsce*
higiena + czystość
turkusowa woda
*Henkel za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Discounters Premium Read) – scanning jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety bez dyskontów, Dyskonty (Discounters Premium Read), Sklepy Chemiczne, Sklepy Spożywcze: Duże, Średnie, Małe, Kioski, Stacje Benzynowe), sprzedaż wartościowa, okres skumulowany 09.2016-08.2017, kategoria: Środki do czyszczenia toalet, segment: Kostki toaletowe

Zawieś Bref Color Aktiv pod obrzeżem muszli WC.

Natychmiast zetrzeć zachlapania zabarwioną wodą z deski sedesowej lub innych powierzchni.

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne,<5% związek wybielający na bazie chloru,kompozycja zapachowa (Limonene)

Przechowywać w temperaturze otoczenia

BREF COLOR AKTIV. Zawieszka do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Eucalyptol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych.

Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) – certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.

Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

3 x 50 g

Zawieszka

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 56 56 000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 12 411 99 99

Chemia_gospodarcza

65 in cm, selgros buty sportowe, rittersport, kominek grill, raid na owady biegające, dezodorant w sztyfcie, pizza brokułowa, pokemon scizor

krzesła nowoczesny design