General Fresh Płyn Do Mycia Szyb 500Ml Z Octem

5.38

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Ajax Boost Środek czyszczący 500 ml

dogłębne czyszczenie
soda oczyszczona + cytryna
wszystkie powierzchnie

Sposób użycia:
Spryskać powierzchnie. Przetrzeć wilgotną szmatką.

Zawiera: <5% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne,kompozycje zapachowe

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Środki ostrożności:
Może być stosowany na wszystkich powierzchniach zmywalnych poza aluminium. W przypadku wątpliwości, wypróbować na małej powierzchni. Nie stosować na uszkodzonej płycie ceramicznej. Nie stosować na ciepłych powierzchniach. Nie używać na wysokiej jakości materiałach, takich jak np. wełna, jedwab. Zawsze przestrzegać instrukcji czyszczenia od producenta. Nie pryskać w kierunku oczu i twarzy.

Środek czyszczący
Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Data ważności: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

500 ml

Aerozol

Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa
Polska
Tel: 801 11 66 11
Wszystkie informacje:
www.ajax.com

Chemia_gospodarcza

tymbark gazowany, podstawowe środki czystości, pizza feliciana ile piec, komosa ryżowa gotowana kcal, pstrąg teczowy, kielki rzodkiewki, pigwa syrop, margaryna roślinna skład, palia jeziorowa, moja kolekcja, próbowałam

yyyyy