Kostka Do Wc Domestos 40G Pine Koszyk

2.19

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Domestos 3w1 Pine Kostka toaletowa 40 g

Sposób użycia: Umieść koszyczek na obrzeżu muszli toaletowej, upewniając się, że jest w zasięgu wody, dostosuj odpowiednio długość zawieszki. Wyrzuć do kosza pozostałości po zużytej kostce, gdy w koszyczku pozostaje część żelowa nie ulegająca całkowitemu rozpuszczeniu. Uzupełnij koszyczek nową kostką uzupełniającą Domestos. Po użyciu umyj ręce.

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,5-15% kompozycja zapachowa,<5% fosforany,węglowodory aromatyczne,Butylphenyl Methylpropional,Alpha-Isomethyl Ionone,Benzyl Alcohol,Hexyl Cinnamal,Linalool,Limonene

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Domestos 3 w 1 kostka toaletowa
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Dimethylcyclohex-3-Ene-1-Carboxaldehyde, Hexyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULPHATE.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

40 g

Zawieszka

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Chemia_gospodarcza

ikea stołek drabinka, samochody playmobil, ludzka twarz, środki czystości i kosmetyki gr.a, podziemie pamięci, kitkat peanut butter, zestaw kinder, redbull smaki

yyyyy