MP Concept Silny Preparat Odtłuszczający Powerclean 1L

31.11

Opis

Katalizator do spalania sadzy – dodatek do paliw stałych. Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe). NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY. STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE: 1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym), 2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu, 3. emisję tlenku węgla do atmosfery, 4. potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów), 5. przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów), 6. ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie. POWODUJE OBNIŻENIE: 1. emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla, 2. obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%, 3. obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%, 4. obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny, 5. poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU” „SADPAL” jest zielonym proszkiem – mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu – dwutlenku węgla i wody. Stosowanie „SADPALU” nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny – przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20). „SADPAL” poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów. Nie jest środkiem palnym ani toksycznym, nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych.”SADPAL” likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla. Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki „Sadpalu”. „SADPAL” wykazuje działalność w następujących grupach: działanie czyszczące powierzchni kotłów, poprawianie procesów spalania – zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach, obniżenie emisji SO 2 i NOx, ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej, obniżenie zapylenia. Systematyczne stosowanie „Sadpalu” w proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów – złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym. Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu „Sadpalu” – w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza – skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco – ścianki pieca pozostają czyste.”SADPAL” nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych – nie zawiera w swoim składzie dolomitu. Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%. SPOSÓB UŻYCIA Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się „SADPAL” do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1,5-3 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa). Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę). Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu „SADPALU” winny mieć białe zabarwienie. OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU”. EFEKTY EKOLOGICZNE likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie, likwidacja benzopirenu, obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym, obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%, obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale, obniżenie emisji pyłów. ATESTY „SADPAL” posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90. „SADPAL” ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – w zakresie korozji pieców. „SADPAL” ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej – Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu. „SADPAL” ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne. „SADPAL” ma opinię Politechniki Śląskiej – Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO

Chemia_gospodarcza

supermarket szczecin, onlybio zel do twarzy, majówka 2021 wycieczki, edernet, expressolsztyn, jakie witaminy na cere, mała lama, slomki papierowe, ola cieślak, krochmal w sprayu biedronka, kubek knorr, japońska bułka tarta, ile kosztuje merci, do czyszczenia pralki, sellgross, wrotki 34, cukier trzcinowy a cukier biały, aril odświeżacz automatyczny, płyn do dezynfekcji podłóg, smartfon promocja, płyn do prania czarnych ubrań

yyyyy