SC Johnson Mr Muscle Żel do udrażniania rur 100 ml

13.98

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Mr Muscle Żel do udrażniania rur 1000 ml

działa w 5 min
bezpieczny dla wszystkich rur

Sposób użycia:
1. Wlać 1/2 L żelu do odpływu (500 ml)
2. Pozostawić na około 5 min.*
3. Spłukać gorącą wodą w razie potrzeby powtórzyć czynność 1x

Ważne: Otwierać ostrożnie. Nie używać w toalecie lub zlewie z urządzeniami do usuwania odpadów. Unikać armatur pozłacanych, zużytych lub uszkodzonych ze szkliwa i chromu.

Nie ściskać ani ponownie używać rozpryskiwać przepychać

*Testowany laboratoryjnie na łazienkowych zatorach (włosy, mydło), w przypadku uporczywych zatorów pozostawić na dłużej.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Mr Muscle Max Żel do udrażniania rur.
Niebezpieczeństwo
Zawiera: Podchloryn sodu Wodortlenek sodu Amina, alkilo (C12-18) dimetylo, N-tlenki.
Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać dymu. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać wyłącznie z oryginalnym pojemniku. Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Kraj produkcji – UE

Przechowywać pojemnik pionowo szczelnie zamknięty i w chłodnym miejscu.

1000 ml

Butelka plastikowa

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg. taryfy lokalnej)
www.scjproducts.info
www.scjohnson.com

Chemia_gospodarcza

pampersy bella, hot wheels ciężarówka z autem, nawałnica miraculum, jacobs zielona, porządki, dżem bez cukru łowicz, piękne kondolencje, tornister na kółkach dla chłopca, szczecin gryf, hurtownia papier toaletowy, syrop z pigwy herbapol, askato, zakupy z dowozem wrocław, rapso, perlit radomsko, goodvalley parówki, dmuchany ryż

yyyyy