Service Pack Sp Folia Aluminiowa 10M Rolka

3.14

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Domestos Total Hygiene Lime Fresh Żel do czyszczenia toalet 700 ml

Domestos Totalna Higiena, rewolucja wśród żeli do czyszczenia toalet! Posiada innowacyjny „Dozownik Multi-Jet” pozwalający na dotarcie nawet do najtrudniej dostępnych miejsc! Skuteczna formuła zabija bakterie i niszczy brud i kamień. Pozostawia ochronną warstwę pomagającą zapobiegać przywieraniu brudu.

dozownik Multi-Jet – maksymalny zasięg
dezynfekuje i czyści

Instrukcja użycia (dezynfekcja): Rozprowadź żel równomiernie pod obrzeżem muszli (80 ml) pozostaw aby zadziałał, spłucz. Użyj szczotki jeśli to konieczne. Najlepsze efekty czyszczące po 30 minutach. Efekt bakteriobójczy po 5 minutach. Na powierzchniach umytych grzybobójczy po 15 min. W przypadku silnych zabrudzeń pozostaw na 60 min. Produkt do czyszczenia toalet wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze preparat nie do stosowania w obszarze klinicznym.
Zalecenia: Stosować tylko do czyszczenia toalet. Zawsze zapoznaj się z informacjami zawartymi na etykiecie. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, aby nie dopuścić do wycieku substancji, z dala od promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Po użyciu umyć ręce.
Pierwsza pomoc: Spłukać skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. W przypadku nadmiernego wdychania wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Wezwać pomoc medyczną w przypadku występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku spożycia bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej, skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza. Przemyć usta wodą. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Podrażniający usta, gardło, żołądek. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy unikać rozprzestrzeniania się rozlanego materiału jego spływania do gleby lub kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, drenami, kanalizacją. Odpady opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Pozostałości produktu przekazać podmiotowi uprawnionemu do utylizacji i unieszkodliwianiu odpadów.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Domestos Total Hygiene Żel do czyszczenia toalet Lime Fresh
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: kwas sulfamidowy nadtlenek wodoru alkiloamina łojowa, uwodorniona, oksyetylenowana 2 molami tlenku etylenu.

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5319/13.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

700 ml

Butelka plastikowa

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Chemia_gospodarcza

lego technic dodge, loreal żel pod prysznic, zwoltex promocje, hairdorables lalka, grzegorz urbanek, do paneli podłogowych, fairy platinum opinie, japoński gin, gaśnica na osy, cluedo gra, uchwyt do telewizora, ajax płyn do podłóg, książka zodiak, czarne żelki, jak rozjaśnić włosy w domu rozjaśniaczem, fifa 4, online ciechanów, kokon stojący

yyyyy