Smc Sann Profi Odplamiacz Do Wykładzin Dywanów Tap

24.90

SKU: 5bd9ea1aaf67 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Domestos Power 5 Lime Kostka toaletowa 5 x 55 g

Superdoładowanie każdego spłukania toalety z nowym Domestosem Power 5:
1. Czyszcząca piana
2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
3. Długotrwały zapach
4. Połysk
5. Higiena

Sposób użycia:
– Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
– Pozostałe kostki przechowuj w oryginalnym opakowaniu.

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne,<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,kompozycja zapachowa,węglowodory aromatyczne,fosforany,Limonene,Linalool,Citral

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Lime Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl Acetyloctahydronapthalenes, Linalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

5 x 55 g

Opakowanie wielokrotnie zamykane

Unilever Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
801 610 610
www.unilever.com

Chemia_gospodarcza

targowa 72 03-734 warszawa, baza utwardzacz do paznokci, tabletki do zmywarki finish, bestiariusz starego świata, kaktus lod, cielista kredka do oczu, sos tao tao, trutki na szczury, promocja na lego, nowe przygody kubusia puchatka, rzepinianka woda, gremlins inc

https://www.strongid.pl/