Swish Swish Powershine. Preparat Do Czyszczenia I Pielęgnacji Mebli Oraz Skóry 946ml

28.50

Opis

Sposób użycia:
– Rozwiń zawieszkę i przerwij plastikową blokadę.
– Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.
– Po zużyciu produktu wyrzuć pozostałości do kosza.
– Po użyciu umyj ręce.
www.cleanright.eu
Superdoładowanie każdego spłukania toalety z nowym Domestosem Power 5:
1. Czyszcząca piana
2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
3. Długotrwały zapach
4. Połysk
5. Higiena
Domestos Power 5 Pine kostka toaletowa
– Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
– Działa drażniąco na skórę.
– Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
– Chronić przed dziećmi.
– Unikać uwolnienia do środowiska.
– Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
– W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody.
– W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
– Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
– W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
– W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
– Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.
– Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.
Kostka toaletowa

Chemia_gospodarcza

dorato wino, bagietka z krewetkami, dzień babci 2021 kiedy, jarzynowa sałatka

yyyyy